Blogi|Tarkvaraarenduste üksuse juht Keit Adamson: Minu meeskonnas saad olla osa Bigbanki igapäevapanganduse teekonnast!

Tarkvaraarenduste üksuse juht Keit Adamson: Minu meeskonnas saad olla osa Bigbanki igapäevapanganduse teekonnast!

Aastaid tagasi tehtud strateegiline otsus, et Bigbank loobub sisseostetavast pangandusplatvormist ja arendab selle välja majasiseselt, loob ka täna, mil teeme ettevalmistusi, et pakkuda klientidele igapäevaseid makseteenuseid, tehnoloogiavaldkonna spetsialistidele huvitavaid ja väljakutsuvaid töö- ja arenguvõimalusi.  

Kuidas meie oma loodud pangandusplatvorm Nest toimib? 

Kasutame Bigbankis majasiseseselt väljatöötatud pangaplatvormi nimega Nest arendamisel mikroteenuste arhitektuuri. Valisime mikroteenuste arhitektuuri, kuna selle arhitektuurilise stiiliga saavad meie tootemeeskonnad võimalikult terviklikult äriprobleeme lahendada ja sõltuda minimaalselt ärivajaduste tarnimisel teistest tootemeeskondadest. Samuti tagab see lähenemine parema teenuste skaleeritavuse ning vähendab koormust nii tarkvaraarendajate kui ka testijate jaoks, muutes uute arenduste tarnimise nii kiiremaks kui ka kvaliteetsemaks. Lisaks on andnud mikroteenuste arhitektuur meile suurema vabaduse teha tootetiimides tehnoloogiate osas valikuid. Teisalt on mikroteenuste arhitektuuri juurutamisel meil olnud ka erinevaid väljakutseid nagu näiteks hajutatud süsteemide monitoorimine ja jälgitavus, milleks oleme kasutusele võtnud maailmatasemel jälgitavuse platvormi Elastic Stack. 

Kuidas oled jõudnud tänaseks tiimijuhi rolli? 

Liitusin Bigbankiga ligi 12 aastat tagasi tootearendusvaldkonna analüütikuna, kus minu ülesandeks oli ärivajaduste tõlkimine tehnilisteks nõueteks tarkvaraarendusmeeskondadele. Teekond tarkvaraarenduste üksuse juhiks on olnud väga arendav ja vaheldusrikas. Vaatamata panganduse välisele konservatiivsele kuvandile, on tegelik töö Bigbankis väga võimalusterohke – pidevalt õpid ja avastad midagi uut ning saad anda oma panuse.  

Vaatamata panganduse välisele konservatiivsele kuvandile, on tegelik töö Bigbankis väga võimalusterohke – pidevalt õpid ja avastad midagi uut ning saad anda oma panuse.  
Keit Adamson

Analüütiku rollis olles, kasvasid minu huvi ja teadmised pangandustarkvara arendamise osas ning mulle avanes peagi võimalus eest vedada toona väikest pangandustarkvara arendusmeeskonda. Töötasime peamiselt sisseostetud pangandusplatvormi konfigureerimise ja arendamisega. Selles rollis osalesin aktiivselt tarkvaraarenduses ja omandasin sügava ülevaate pangandusplatvormi olemusest. 

Hetkel, mil Bigbank hakkas välja arendama majasisest pangandusplatvormi, liitusin uue tootemeeskonnaga tarkvaraarendaja rollis, et lansseerida Nest esimese riigina Soomes. Mul oli väga äge ja pühendunud meeskond, kellega koos ehitasime vundamendi tänastele laenude taotlemise ja menetlemisega seotud süsteemidele. 

Sealt edasi asusin paari tootetiimi etteotsa juhina, et viia ellu sarnane eesmärk järgmistes riikides, mis oli põnev väljakutse paariks aastaks. Kui olime pangaplatvormi kõikides riikides lansseerinud, astusin viieks aastaks tehnoloogiavaldkonnas peaarhitekti kingadesse, et viia meie äsjaloodud pangaplatvorm järgmisele tasemele. Selle aja jooksul tutvustasime organisatsiooni mittefunktsionaalsed nõuded, mis tagasid loodavate süsteemide turvalisuse, käideldavuse, skaleeritavuse ja monitooritavuse. Samuti viisime ellu mitmeid arhitektuurilisi muudatusi ja kohandasime meeskondade vastutusalasid, et ärivajaduste tarnimine oleks kiirem ja kvaliteetsem.  

Tänaseks olen lisaks tarkvaraarhitektuurile vastutav kõikide tarkvaraarendusega seotud meeskondade juhtimise eest. Töötame igapäevaselt koos tootejuhtimise ja äriliste sidusrühmadega, et saavutada meie ärilisi eesmärke tarkvaraliste lahenduste abil. 

Mida sinu tiimis teha saab? Milline on töökultuur? 

Meie meeskonnas saad olla osa Bigbanki igapäevapanganduse teekonnast, panustades sellesse läbimõeldud ja kvaliteetsete tehniliste lahenduste näol. Meie meeskonna kultuur on rajatud pühendumisele, kõrgele tehnilisele kompetentsile, avatud diskussioonidele ja kliendile suunatusele. Iga meeskonnaliige toob lauale kõrge tehnilise oskustaseme, mis võimaldab meil lahendada keerukaid probleeme ja luua uuenduslikke lahendusi. Me hindame avatud ja konstruktiivseid diskussioone, kus igaühe arvamus on oluline ja julgustatakse ideede vaba vahetust. Klientide orienteeritus on meie tegevuse keskmes – meie eesmärk on pakkuda lahendusi, mis vastavad klientide vajadustele ja ületavad nende ootusi. 

Milline oled juhina?  

Juhina usun, et koos õnnestumiseks on kõige olulisem inimeste kaasamine ühise eesmärgi taha ja toetava keskkonna loomine. Selline organisatsioon suudab kohaneda muutustega ja saavutada püsivalt suurepäraseid tulemusi. Mõistmaks, milline on saavutamist väärt tulevikuseisund, võtan juhina teadlikult aega tuleviku mõtestamiseks ja teistega sel teemal intellektuaalsete arutelude pidamiseks. Pean oluliseks avatud diskussiooni ja individuaalset vabadust, kuid ka sellega kaasnevat vastutust. Elluviimisel  keskendun väiksemale arvule eesmärkidele, kuid veendun, et just need omavad kõige suuremat mõju ja saavad vääritud tähelepanu.