Tehnoloogia

Tarkvaratestija

Tallinn, Eesti
Tartu, Eesti
Kandideerima

Tule, ehitame koos Eesti parima panga!

Meie eesmärk on ehitada Eesti parim pank, aga miks mitte ka maailma parim. Selle eelduseks on uute tehnoloogiate kasutamine ja uute igapäevateenuste arendamine värskele pangandusplatvormile. Kui usud, et oled tasemel ja soovid olla osa sellest unikaalsest võimalusest, siis tule ja loome koos igapäevapanganduse tulevikku!

Bigbank on kõige rahvusvahelisema haardega Eesti pank, mis kuulub 100% Eesti omanikele. Tegutseme täna üheksal turul. Nüüd soovime astuda järgmise sammu ning hakata oma klientidele osutama ka igapäevaseid makseteenuseid, sest usume, et suudame pakkuda täna turul pakutavast paremaid tingimusi.

Kuidas lood väärtust

 • Aitad luua sujuva ja usaldusväärse pangandusteenuse üle 150 000-le kliendile
 • Tagad kvaliteetse ja kõrge käideldavusega teenuse, et tõsta kliendirahulolu ja lojaalsust
 • Osaled agiilse meeskonna liikmena toote disainimises, juurutamises, testimises ja haldamises

Oled tõeline ekspert tiimis, kui

 • Tagad arendatava tarkvara kõrge kvaliteedi, vähendades toodangukeskkonnas tekkivaid üllatusi
 • Arendad ja haldad automaattestide projekte
 • Annad kõrgekvaliteedilist tagasisidet testitulemuste põhjal
 • Suhtled sidusrühmadega, et tagada arendustele sujuvad release’id
 • Tagasisidestad tarkvaraarenduste ärilisi nõudmisi, et tõsta arenduspiletite kvaliteeti
 • Jagad oma teadmisi kolleegidega, edendades pideva õppimise ja arengu kultuuri
 • Täiendad ja uuendad testimisega seotud dokumentatsiooni

Meie ootused sulle

 • Sulle meeldib teistega koostööd teha ja panustad positiivselt meeskonda
 • Tulemused on sulle olulised, oled pühendunud suurepäraste tulemuste saavutamisele
 • Oled loominguline probleemide lahendaja, kellel on tugev analüütiline mõtlemine
 • Oled kogenud või sul on soov õppida testimise automatiseerimist
 • Sul on vähemalt 5-aastane kogemus tarkvara kvaliteedi tagamises, eelistatult panganduses või finantsteenuste sektoris
 • Sul on kõrgharidus, eelistatult arvutiteaduses, infotehnoloogias või sellega seotud erialal

Ägedad tehnoloogiad, millega töötad

Selenide, TestNG, PostgreSQL, MongoDB, RabbitMQ, Kubernetes

Oled huvitatud? Äge.

Oled huvitatud? Äge.

Kandideeri siin!

Palun täida kandideerimisvorm või saada oma CV aadressile [email protected].

Milline on meie värbamisprotsess?

Kui soovid olla osa meeskonnast, mis kujundab Eesti panganduse tulevikku, siis need sammud annavad sulle ülevaate meie värbamisteekonnast. Sõltuvalt asukohast või konkreetsest tööpositsioonist võib protsessis olla erinevusi.

Intervjuu

Testimine ja taustakontroll

Tööpakkumine

Sisseelamine

KKK Sageli esinevad küsimused värbamisprotsessi kohta

Mis on eduka kandideerimisavalduse kriteeriumid?

Mis juhtub peale kandideerimisavalduse esitamist?

Milline on värbamisprotsessi ajaraamistik?

Mis on testimise ja taustakontrolli etapp?

Kas võtate ühendust endiste kolleegidega ka ilma kandidaadi nõusolekuta?

Kelle poole pöörduda lisaküsimuste korral?