Blogi|Bigbanki võlakirjad märgiti kolmekordselt üle, pakkumise mahtu suurendati 7 miljoni euroni

Bigbanki võlakirjad märgiti kolmekordselt üle, pakkumise mahtu suurendati 7 miljoni euroni

Reedel, 24. mail lõppenud Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade avalik emissioon märgiti investorite poolt üle kolmekordselt. Pank kasutas õigust suurendada emissiooni baasmahtu, et emiteerida uusi võlakirju algselt planeeritud 3 miljoni asemel kokku 7 miljoni euro eest. 

Märkimisest võttis osa 929 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 9 006 000 euro eest. Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tänas kõiki osalenud investoreid usalduse eest panga strateegia ning kasvuperspektiivide osas. “Märkimistulemused näitavad, et investorite usaldus Bigbanki tulevikuplaanide osas on jätkuvalt väga kõrge ning pakkumisel olnud võlakirjade intressimäär oli optimumilähedane. Kaasatud kapitali toel saab Bigbank veelgi tugevamana viia ellu oma äristrateegiat, keskendudes kasvul eelkõige kodu- ja ärilaenude väljastamisele, tagades samaaegselt vastavuse kehtestatud kapitalinõuetega," kommenteeris Martin Länts. 

Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas Bigbanki juhatus summeerida kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused ning rahuldada kõigi investorite kuni 30 000 euro suurused märkimised täies mahus. Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele jaotati 100% nende märgitud mahust ning ülejäänud investoritele jaotati 33% nende märgitud mahust, mis oli suurem kui 30 000 eurot. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati seejuures lähima täisarvuni.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 29. mail 2024 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 30. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev.

Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine kestis 14.-24. maini 2024. Tegemist oli Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade programmi teise seeriaga. Kogu programmi raames on Bigbankil võimalik kaasata kuni 30 miljonit eurot.

Teise seeria raames pakkus Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1 000 EUR, lunastustähtajaga 29. mai 2034 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 7% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral oli Bigbankil õigus pakkumise mahtu 7 000 võlakirja võrra suurendada kokku kuni 10 000 võlakirjani. Bigbank kasutas vastavat õigust ja  käesoleva seeria pakkumise kogumaht suurenes seega kokku 7 miljoni euroni. Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.

Rohkem kui 30 aastase tegevusajalooga Bigbank on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31. märtsi 2024 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,5 miljardit eurot ning omakapital 243,5 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku 151 000 aktiivset klienti ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise investeerimisjärgu reitingu Baa3 ja lühiajalise reitingu Prime-3 välis- ja kohalikus vääringus pangahoiustele. 

Lisainfo:

Argo Kiltsmann
juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
e-mail: [email protected]

www.bigbank.ee  

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast  Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub prospektis (sh selle lisas), prospekti teise seeria kohases kokkuvõttes ja võlakirja tingimustes ning lõplikes teise seeria tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakuti avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult prospekti (sh lisa) ja selle teise seeria kokkuvõtte ning võlakirjade tingimuste ja lõplike teise seeria tingimuste põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.